ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သၢင်ႈထတ်း

enlightening

  1. present participle ႁင်း enlighten

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈထတ်း

enlightening

  1. ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်၊ ဢၼ်ႁူႉလႅင်းတႃလႅင်း၊ ဢၼ်သူင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်။
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=enlightening&oldid=76139"