ထႆးထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

ငဝ်ႈငႃႇထတ်း

သၢင်ႈထတ်း

ทำ

  • verb
  • ทำ
  • ทำ(v)
  1. ႁဵတ်း

ႁူဝ်ၼပ်ႉထတ်း

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇထတ်း

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်းထတ်း

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်းထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ทำ&oldid=47886"