ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ:ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ


ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ပပ်ႉသပ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ တႃႇ ၽႃႇသႃႇ 17 ဢၼ်ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 36,833 ၶေႃႈ လႄႈ ၼမ်လိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူတ်ႇႁႃ - ၽႃႇသႃႇတင်းသဵင်ႈသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၶေႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်းရၼ်ႇတမ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆမႂ်ႇ

တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်တူဝ်ယေႃႈသပ်းၸႅင်ႈတူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆႁူဝ်ၵမ်းပပ်ႉပွင်ႈၵႂၢမ်း

 
 
လုၵ်ႉတီႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆးသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ။ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လီဢၼ်မျၢတ်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈပႃး ပူၵ်းပွင် ၵဵပ်းႁွမ် တီႈပွင်ႇ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း တႅမ်ႈဝႆႉၼင်ႇၽၢႆႇတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇပေႃးတေပဵၼ် ပပ်းသပ်းဢွၼ်ႇလၢႆး ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ ဢၼ်တေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉၼႆ ၽူႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်သႂ်ႇပၼ်လႆႈယူႇၶႃႈ။
ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇၼႆႉ ပဵၼ် ဝီႇၶီႇဢၼ်ၼိုင်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မႄးထတ်းလႆႈယူႇ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်းၼႆႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈ ဝႂ် Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported လႄႈ GNU Free Documentation တင်းသွင်မဵဝ်းယဝ်ႉ။ ၾွၼ်ႉဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးငမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်တင်း ပၵ်းပိူင်ယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ၼႆ ၸၢင်ႈဢဝ် တႅမ်ႈလႆႈ မႄးထတ်းလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈသေ တွင်ႈထၢမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈတီႈ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ တႃႇတွင်ႈထၢမ် ၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

Welcome to Shan Wiktionary, a collaborative project to produce a free-content multilingual dictionary in Shan Language. Learn how to start a page, experiment in the sandbox and and visit our Community Portal to see how you can participate in the development of Shan Wiktionary. This Wiktionary uses Unicode standard.


ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ  လူတီႈၼႆႈ။

သတ်ႉၸႃႇသီႇပႃး ႁိၵ်ႈ

  • တြႃးၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ သီႇပိူင် ဢၼ်ၽြႃး ႁေႃး။
  1. တုၵ်ႉၶသတ်ႉၸႃႇ= တၢင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈတႄႉ။
  2. သမုတယသတ်ႉၸႃႇ= လွင်ႈတၢင်းတႃႇပဵၼ်တုၵ်ႉၶတႄႉ။
  3. ၼိရေႃးထသတ်ႉၸႃႇ=ငိမ်းယဵၼ်တႄႉ။
  4. မၵ်ႉၵသတ်ႉၸႃႇ= လွင်ႈတၢင်း တႃႇငိမ်းယဵၼ်တႄႉ။
ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ  ပဵၼ် ၽႃႇသႃႇ ထႆး

กตเวทีตา ႁိၵ်ႈ

  1. ၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်းမုၼ်ၵုၼ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈယၢမ်ႈၸွႆႈထိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢွၼ်တၢင်း။

ဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း

လၢၼ်ႉၼမ်ႉၼဵင်ႈ

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်

ၼႃႈလိၵ်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈတႄႇတႅမ်ႈဝီႇၶီႇ။
ႁဵင်းၵွင်ႉတင်းသဵင်ႈပေႃးဢမ်ႇႁူႉၼႆ ထၢမ်ပိူင်ၵၢၼ်

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း တႆး သေ ဢဝ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ၶိုၼ်းပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ ၽႃႇသႃႇတႆးဝႆႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း တူၺ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ dictionnaire ၼၼ်ႉလႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႃ ၶေႃႈပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇၾရၢင်ႇသဵတ်ႈၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ လႄႈ။

ၶေႃႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတီႈပွင်ႇ 1,000,000+ English (ဢိင်းၵလဵတ်ႈ)Deutsch (ၵျႃႇမၢၼ်ႇ)Français (ၾရၢင်ႇသဵတ်ႈ)MalagasyРусский (ရသျႃး)中文 (ၶႄႇ)


100,000+: Հայերեն (ဢႃႇမေးၼီးယႃး)Català (ၵတ်ႉတလႅၼ်ႇ)Nederlands (တၢတ်ႉ)Suomi (ၾိၼ်ႇလႅၼ်ႇ)Ελληνικά (ၵရိ)Español (သပဵၼ်ႇ)Eesti (ဢႄႇသတူဝ်းၼီးယႃး)Magyar (ႁၢင်ႇၵေႇရီႇ)IdoBahasa Indonesia (ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး)Italiano (ဢီႇတလီႇ)日本語 (ၵျႃႇပၢၼ်ႇ)ಕನ್ನಡ (Kannada)한국어 (ၵၢဝ်းလီ)Kurdî / كوردی (Kurdish)Lietuvių (လီႉတူႇဝေးၼီးယႃး)മലയാളം (Malayalam)မြန်မာဘာသာ (မၢၼ်ႊ)Norsk Bokmål (ၼေႃႇဝူၺ်း)ଓଡ଼ିଆ (Oriya)Polski (ပူဝ်ႇလႅၼ်ႇ)Português (ပေႃးတူႉၵၢဝ်ႇ)Română (ရူဝ်ႇမေးၼီးယႃး)Srpskohrvatski (Serbo-Croatian)Svenska (သုၺ်ႇတိၼ်ႇ)தமிழ் (တမီးလ်)తెలుగు (Telugu)ไทย (ထႆး)Türkçe (ထူႇရၵီႇ)Tiếng Việt (ဝႅတ်ႉၼၢမ်း)Oʻzbekcha / Ўзбекча (ဢုသပတ်ႉ)


10,000+: Afrikaans (အာဖရိက)العربية (အာရပ်)Asturianu (Asturian)Azərbaycan (Azeri)Euskara (Basque)Brezhoneg (Breton)Български (ပူႇၵေးရီးယႃး)Hrvatski (ၶရူဝ်ႇဢေးသျႃး)Český (ၶျၢတ်ႈ)Dansk (Danish)EsperantoFrysk (West Frisian)Galego (Galician)עברית (ႁီႇပရူး)हिन्दी (ႁိၼ်ႇတီႇ)Íslenska (ဢၢႆႉသလႅၼ်ႇ)Basa Jawa (Javanese)ລາວ (လၢဝ်း)Latina (လႅတ်ႇတိၼ်ႇ)Limburgs (Limburgish)ဘာသာမန် (မွၼ်း)LombardBân-lâm-gú (Min Nan)Nynorsk (ၼေႃႇဝူၺ်း)Occitanپښتو (Pashto)فارسى (ပႃႇသျႃး)Српски (သႃးပီးယႃး)Sicilianu (Sicilian)Simple EnglishSlovenčina (သလူဝ်ႇဝႅၵ်ႉ)Kiswahili (Swahili)TagalogУкраїнська (ယူႇၶရဵၼ်း)اردو (ဢူႇရတူႇ)VolapükWalon (Walloon)Cymraeg (Welsh)


1,000+: Shqip (ဢႃႇပႃးၼီးယႃး)Беларуская (ပႄႇလႃႇရုတ်ႈ)বাংলা (ပိင်ႇၵႃႇလီႇ)Bosanski (ပေႃးသၼီးယႃး)ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ (ပႈဢေႃ)Corsu (Corsican)ქართული (ၵျေႃႇၵျီႇယႃႇ)Kalaallisut (ၵရိၼ်းလႅၼ်း)Avañe'ẽ (Guaraní)InterlinguaGaeilge (ဢၢႆႇယႃႇလႅၼ်ႇ)Kaszëbsczi (Kashubian)қазақша (Kazakh)ភាសាខ្មែរ (ၶမႃႇ)Кыргызча (ၵႃႇၵိတ်ႇသတၼ်ႇ)Latviešu (Latvian)Lëtzebuergesch (လၢၵ်ႈၸိမ်ႇပၢၵ်ႈ)Plattdüütsch (Low Saxon)Македонски (မႅတ်ႇသီႇတူဝ်းၼီးယႃး)Bahasa Melayu (မလေး)Malti (Maltese)मराठी (Marathi)NahuatlÆnglisc (Old English)Gàidhlig (Scottish Gaelic)سنڌي (Sindhi)සිංහල (Sinhalese)Slovenščina (Slovene)Soomaaliga (သူဝ်ႇမႃးလီး)Hornjoserbsce (Upper Sorbian)seSotho (Southern Sotho)Тоҷикӣ (Tajik)Tatarça / Татарча (တႃႇတႃႇ)تركمن / Туркмен (Turkmen)Uyghurche / ئۇيغۇرچە (Uyghur)پنجابی (Western Punjabi)Wollof (Wolof)


100+: አማርኛ (Amharic)Aragonés (Aragonese)Armãneashce (Aromanian)ᏣᎳᎩ (Cherokee)Kernewek / Karnuack (Cornish)ދިވެހިބަސް (Divehi)Føroyskt (Faroese)ગુજરાતી (Gujarati)Hausa / هَوُسَ (Hausa)Interlingueᐃᓄᒃᑎᑐᑦ (Inuktitut)Ikinyarwanda (Kinyarwanda)LingalaMāoriGaelg (Manx)Монгол (မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယႃး)नेपाली (ၼီႇပေႃး)Oromoo (Oromo)ਪੰਜਾਬੀ (ပၼ်ႇၶျႃႇပီႇ)Runa Simi (Quechua)Gagana Samoa (သႃႇမူဝ်းဝႃႇ)SängöBasa Sunda (Sundanese)ትግርኛ (Tigrinya)Tok PisinXitsonga (Tsonga)ייִדיש (Yiddish)Vahcuengh (Zhuang)isiZulu (ၸူးလူး)


ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်း

ဝိၵ်ႇသျိၼ်ႇၼရီႇ ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ဢမ်ႇဢဝ် ၼမ်ႉမျၢၼ်ႈငိုၼ်းတွင်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈ ၸႄႈမိူင်းၾရေႃႇရီႇတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉတၢင်ႇၶိုၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပရေႃးၵျႅတ်ႉပီႈၼွင်ႉၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ် ႁင်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇၼႆႉ -

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး
ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
ပပ်ႉလွတ်ႈလႅဝ်း တႃႇလူၵ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း

ဝီႇၶီႇၶၢဝ်ႇ
ၶၢဝ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇငဝ်ႈငႃႇ
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇၸိူဝ်ႉၽၼ်း
တီႈမီးဝႆႉၸိူဝ်ႉၽၼ်း

ဝီႇၶီႇဢၢင်ႈဢိင်
တီႈၸူႉတုမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းလီမၢႆတွင်း

ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇၶွမ်ႇမွၼ်း
ယွင်သိုဝ်ႇ ဢၼ်ၽႄႈပၼ်ဝႆႉ

မေႇတႃႇ-ဝီႇၶီႇ
ပၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇ ပရေႃးၵျႅတ်ႉဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တင်းသဵင်ႈ

ဝီႇၶီႇၸၼ်ႉၸွမ်
လိၵ်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇလႄႈ လိၵ်ႈလူ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇဝွႆးဢဵတ်ႇꩡ်
ၽိုၼ်ၼမ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ

ဝီႇၶီႇတေႇတႃႇ
ငဝ်ႈၸိုင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ


(Terms of Use) ၵႃႈတီႈ shn.wiktionary.org
ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း