တွၼ်ႈၸပ်းႁၢင်:သဵင်ဢွၵ်ႇ ထႆး

တႃႇတူၺ်း လၢႆးဢွၵ်ႇသဵင်ထႆး တႅတ်ႈတႅတ်ႈၼႅတ်ႈၼႅတ်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၺ်း Thai phonology ဢၼ်မီးတီႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉလႄႈ။