ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

တႆး ထတ်း

 
တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ႁူဝ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ။
wikipedia

ႁိၵ်ႈသုၼ်ႇလဵဝ်ထတ်း

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး (wìi khìi phíi tíi yáa)

  1. (လၢႆးလေႃးယၢမ်းလဵဝ်) Wikipedia
  2. ပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇ ဢွၼ်ႇလၢႆး ဢၼ်မီးတွၼ်ႈတႃႇ ၽႃႇသႃႇတင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းမီး ႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းယဝ်ႉ။ ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်း မီး ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။

ပိုၼ်ႇၽႃႇသႃႇထတ်း

ဢိင်းၵလဵတ်ႈထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း