ဢိင်းၵလဵတ်ႈ မႄးထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇမႄးထတ်း

  • IPA: en, /ˈæf.ɹɪ.kən/

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈမႄးထတ်း

African (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) more African, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) most African)

  1. ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၾရိၶ၊ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၾရိၶ။

ႁိၵ်ႈမႄးထတ်း

African (တူဝ်ၼမ် Africans)

  1. ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဢၾရိၶ၊ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၾရိၶ။

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=African&oldid=50130"