ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

  • (UK) IPA: en, /ˈæb.səˌluːt/, /ˈæb.səˌljuːt/
  • (US) IPA: en, /ˈæb.səˌlut/, /ˌæb.səˈlut/
  • (ၾၢႆႇ)
  • (ၾၢႆႇ)

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈထတ်း

absolute (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) more absolute, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) most absolute)

  1. သဵင်ႈသဵင်ႈ၊ မူတ်းမူတ်း၊ လုမ်းလုမ်း၊ တိုၼ်း(ၸႂ်ႈ၊ ၽိတ်း၊ ပဵၼ်)၊ ဢၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်၊ ဢၼ်ဢမ်ႇမီး တီႈသုတ်း၊ ဢၼ်မီးဢၢမ်းၼတ်ႈယႂ်ႇ ၼႃႇ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇတႅၵ်ႈလႆႈ။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=absolute&oldid=49278"