ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

  • (RP) IPA: en, /ˌæd ˈhɒk/
  • (GA) IPA: en, /ˌæd ˈhɑk/, /ˌæd ˈhɔk/
  • (ၾၢႆႇ)

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈထတ်း

ad hoc (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) more ad hoc, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) most ad hoc)

  1. (ပၢင် ၵုမ်)ဢၼ်ႁဵတ်းမိူဝ်ႈလူဝ်ႇ၊ ဢၼ်ပဵၼ် မႃးယၢမ်းလူဝ်ႇ၊ ဢၼ်ၵိုင်ႉၵင်ႉႁဵတ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ၊ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။an ad hoc committee meeting, ပၢင် ၵုမ်မူႇၸုမ်း ဢၼ်ႁဵတ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ad_hoc&oldid=49688"