ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

  • IPA: en, /æd ˈlɪb/, /ˈæd ˈlɪb/

ၵမ်ႉသၢင်ႈထတ်း

ad lib (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) more ad lib, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) most ad lib)

  1. လၢတ်ႈ၊ ႁဵတ်း သေပိူင်ပိူင် ဢၼ်ဢမ်ႇ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း။

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈထတ်း

ad lib (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) more ad lib, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) most ad lib)

  1. ဢၼ်လၢတ်ႈ၊ ဢၼ်ႁဵတ်း သေပိူင်ပိူင် ဢၼ်ဢမ်ႇ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း။

သၢင်ႈထတ်း

ad lib (third-person singular simple present ad libs, present participle ad libbing, simple past and past participle ad libbed)

  1. လၢတ်ႈ၊ ႁဵတ်း သေပိူင်ပိူင် ဢၼ်ဢမ်ႇ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=ad_lib&oldid=49742"