ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

  • (RP, US) enPR: ăvʹərĭj, ăvʹrĭj IPA: en, /ˈævəɹɪd͡ʒ/, /ˈævɹɪd͡ʒ/
  • (ၾၢႆႇ)

ႁိၵ်ႈထတ်း

average (တူဝ်ၼမ် averages)

  1. (မႆၢ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း) ၽတ်ႉၽဵင်ႇ၊ ဢၼ်ဢမ်ႇလိူဝ်ဢမ်ႇယွမ်း၊ မိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလႆၢး။

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈထတ်း

average (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) more average, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) most average)

  1. ဢၼ်ၽတ်ႉၽဵင်ႇ၊ ဢၼ်ယူဝ်းယူဝ်း၊ ဢၼ်မိူၼ်ၵဝ်ႇ၊ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလႆၢး။

သၢင်ႈထတ်း

average (third-person singular simple present averages, present participle averaging, simple past and past participle averaged)

  1. တူၺ်း ၽတ်ႉၽဵင်ႇ၊ သွၼ်ႇ ၽတ်ႉၽဵင်ႇ။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=average&oldid=73666"