ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

  • IPA: en, /ɪˈstæblɪʃɪŋ/
  • Hyphenation: en‧es‧tab‧lish‧ing

သၢင်ႈထတ်း

establishing

  1. present participle ႁင်း establish

ႁိၵ်ႈထတ်း

establishing (တူဝ်ၼမ် establishings)

  1. လွင်ႈၵေႃႇတင်ႈ၊ လွင်ႈပူၵ်းပွင်၊ လွင်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ၊ လွင်ႈတႄႇႁဵတ်းဢူၺ်းလီ၊ လွင်ႈတႄႇမီးၸိုဝ်ႈသဵင်၊ လွင်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉၾိင်ႈ၊ လွင်ႈတၢင်းယုမ်ႇယမ်၊ လွင်ႈတိုၵ်ႉသွၵ်ႈႁႃ၊ လွင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉ။
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=establishing&oldid=77087"