ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

 
ႁူဝ်ႉသူၼ်

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

  • IPA: en, /fɛns/, [fɛns], [fɛnts]
  • (ၾၢႆႇ)
  • Rhymes: -ɛns

ႁိၵ်ႈထတ်း

fence (ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ လႄႈ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇဢမ်ႇလႆႈ, တူဝ်ၼမ် fences)

  1. ႁူဝ်ႉသူၼ်၊ ႁိူၼ်း၊ ႁူဝ်ႉမႃႉၶႄႉၵၼ်ဝႅၼ်ၶၢမ်ႈ၊ ၵူၼ်းသိုဝ်ႉၶႆၢ ၶူဝ်းလၵ်ႉမႃး။


သၢင်ႈထတ်း

fence (third-person singular simple present fences, present participle fencing, simple past and past participle fenced)

  1. လွမ်ႉႁူဝ်ႉသူၼ်၊ ႁိူၼ်း၊ ၵျေႃးၵိၼ်၊ ၵဝ်းၵိၼ်၊ ၽိုၵ်းလၢႆးလႅဝ်း။
    fence sb၊ sth in လွမ်ႉႁူဝ်ႉဝႆႉ၊ ယႃႉၵဝ်းလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းပိူၼ်ႈ။
    fence off, လွမ်ႉႁူဝ်ႉဝႆႉ။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=fence&oldid=80625"