ထႆးထတ်း

ငဝ်ႈငႃႇဝေႃးႁၢၼ်ထတ်း

การ (gaan) +‎ กิน (gin)

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

ၽိင်ႈလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈการกิน
k ā r k i n
ၽိင်ႈဢွၵ်ႇသဵင်
กาน-กิน
k ā n – k i n
ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈရူဝ်ႇမႅၼ်ႇၽႆးၿုၼ်ႊgaan-gin
ရွႆႇယႄႇ ဢိၼ်ႇသတီႇတျုတ်ႉkan-kin
(လၵ်းၸဵင်) ဢၢႆႇၽီႇဢေႇ(ၼဵၼ်)/kaːn˧.kin˧/(R)

ႁိၵ်ႈထတ်း

การกิน (gaan-gin)

  1. လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယမ်ႉ။

ဢၢင်ႈဢိင်ထတ်း

  • ပပ်ႉသပ်းၵႅမ်မိုဝ်း ထႆး-တႆး - ၸုမ်းသင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ မိူင်းထႆး - ပီၶရိတ်ႉ 2014