ထႆးထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

ငဝ်ႈငႃႇထတ်း

ႁိၵ်ႈတၢင်ထတ်း

เขา

  • pronoun
  • เขา
  • เขา(pr)
  1. ၶဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ၼပ်ႉထတ်း

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇထတ်း

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်းထတ်း

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်းထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=เขา&oldid=47862"