ထႆးမႄးထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇမႄးထတ်း

ငဝ်ႈငႃႇမႄးထတ်း

ႁိၵ်ႈတၢင်မႄးထတ်း

เขา

  • pronoun
  • เขา
  • เขา(pr)
  1. ၶဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ

ႁူဝ်ၼပ်ႉမႄးထတ်း

သဵင်မိူၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်ပႅၵ်ႇမႄးထတ်း

ၶေႃႈၵႂၢမ်းၶတ်းမႄးထတ်း

ၶေႃႈၸႂ်ႉၵိုၵ်းၸွမ်းမႄးထတ်း

ၽိုၼ်ဢိင်မႄးထတ်း

ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=เขา&oldid=47862"