» တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ » ဢိင်းၵလဵတ်ႈ » -eɪ- » -eɪl


သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

enPR: -āl, IPA: en, /-eɪl/

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈထတ်း

ၼိုင်ႈသဵင်ထတ်း

သွင်သဵင်ထတ်း

သၢမ်သဵင်ထတ်း