ဢိင်းၵလဵတ်ႈ မႄးထတ်း

 
တီႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မီးဝႆႉ ပွင်ႈၵႂၢမ်း ႁူဝ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉ။
Wikipedia en

ပၢႆးၸိုဝ်ႈမႄးထတ်း

1937, abbreviation of logogram or logotype.

သဵင်ဢွၵ်ႇမႄးထတ်း

ႁိၵ်ႈမႄးထတ်း

logo (တူဝ်ၼမ် logos)

  1. မိၵ်ႈမၢႆသုၼ်ႇတူဝ်ႁင်း ၶွမ်ႇပၼီႇ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း၊ မိၵ်ႈမၢႆ၊ တူဝ်လိၵ်ႈမိၵ်ႈမၢႆ၊ ႁၢင်ႈမၢႆတူဝ်လိၵ်ႈ။
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=logo&oldid=48190"